top of page

توانمندسازی جامعه

۱- توانمندسازی زنان

این کمپین به دنبال توانمندسازی زنان فارسی زبان با ترویج تغییرات مثبت اجتماعی و تقویت نقش آنها در جامعه است. در این بخش قصد داریم که با افزایش آگاهی، بهبود دسترسی به آموزش، افزایش مشارکت اقتصادی و ارائه خدمات حمایتی در راستای کاهش شکاف‌های جنسیتی در اشتغال، آموزش و مشارکت سیاسی تلاش کنیم. 

هدف این کمپین تقویت برابری جنسیتی، پایداری اجتماعی و رشد اقتصادی با تجهیز زنان به ابزارها و فرصت‌های لازم برای موفقیت است. فعالیت‌های این کمپین شامل آموزش جامعه در مورد برابری جنسیتی، ارائه برنامه های آموزشی، حمایت از زنان کارآفرین و دسترسی به خدمات مشاوره است. این کمپین با همکاری با فعالان و سازمان‌ها، تلاش می‌کند تا شبکه‌ای از حمایت برای زنان ایجاد کند. از طریق این تلاش‌ها، این کمپین امیدوار است که به تغییرات پایدار دست یابد و زنان را برای مشارکت معنادار در جوامع و اقتصادشان توانمند کند.

Course app-pana.png

به زودی

۲- توانمندسازی جامعه پناهندگان و مهاجران

پناهندگان و مهاجران با انواع استرس‌ها و شرایط نامساعد مواجه هستند. در این بخش تلاش می‌کنیم که با افزایش آگاهی، بهبود دسترسی به آموزش و آموزش، افزایش مشارکت اقتصادی، ارائه خدمات حمایتی و همکاری با سازمان‌ها برای توانمندسازی پناهندگان و مهاجران در سراسر جهان فعالیت کنیم. هدف از این طرح ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در زندگی پناهندگان و مهاجران و تقویت جایگاه آن‌ها در جامعه است. توانمندسازی پناهندگان و مهاجران به معنای افزایش قدرت و اعتماد به نفس آنان در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

Webinar-pana.png

دوره‌های آموزشی

۳- کمپین قربانیان شکنجه:

شکنجه پایمال  كردن جسم، روان، هويت و كرامت انساني است. شکنجه می‌خواهد چنان فرد را درهم بشکند، که برگشت او به آن‎چه بوده و به تمامیت خود ناممکن کند. شکنجه در هر شرایطی و در مورد هر انسانی جنایت و ناقض ابتدایی‎ترین حقوق انسانی است. 

هزاران نفر در جریان حرکت زن-زندگی-آزادی دستگیر و بسیاری شکنجه شدند تا صدا و اندیشه آزاداندیش‎شان خاموش شود. بهبودی از آثار شکنجه نیازمند زمان و درمان اصولی تروما است. بسیاری از افرادی که شکنجه شده‌اند، توان مالی و دسترسی به روان‌درمانگر فارسی‌زبان با تجربه و مورد اعتماد ندارند. در این کمپین، ضمن تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از اثرات شکنجه بر سلامت جسم و روان، امکان استفاده از دوره‌های درمانی رایگان روان‌درمانی تروما-آگاه را برای قربانیان شکنجه فراهم می‌کنیم. این درمان توسط روان‌درمان‌گران مجرب و قابل اعتماد و به زبان فارسی برگذار می‌شود. 

bottom of page