top of page
Expert.jpg
rainbow-heather.png

آموزش تخصصی

۱- روان‌درمانی تروما آگاه

فعالیت‌های بنیاد کیان در این بخش بر توانمندسازی روان‌درمان‌گران و سایر متخصصان سلامت روان در درمان افرادی که با تروما مواجه بوده‌اند تمرکز دارد. از طریق مجموعه‌ای از دوره‌های جامع، از جمله پادکست‌ها، ویدئوها و وبینارها، هدف ما این است که متخصصان سلامت روان را به دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای روان‌درمانی تروما آگاه مجهز کنیم. 

دوره app-pana.png

دوره های آموزشی

Webinar-pana.png

وبینارهای آموزشی

۲- اورژانس پزشکی برای متخصصان

این بخش بر توانمندسازی امدادگران و سایر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در مدیریت تروما تمرکز دارد. از طریق مجموعه‌ای از دوره‌های جامع، از جمله پادکست ها، ویدئوها و وبینارها، هدف ما این است که متخصصان مراقبت های بهداشتی را به دانش و مهارت های مورد نیاز برای پاسخگویی موثر به فوریت های پزشکی مجهز کنیم. 

Webinar-pana.png

وبینارها

bottom of page