top of page
rainbow-heather.png

ما که هستیم؟

بنیاد کیان یک سازمان غیرانتفاعی بشردوستانه با هدف ارتقای سلامت و حقوق بشر برای افراد در بحران است.

چشم انداز 

چشم‌انداز بنیاد کیان دستیابی به بالاترین سطح سلامت و عدالت برای همگان است. مأموریت بنیاد کیان ارتقاء سلامت و حقوق بشر در بحران‌های انسانی از طریق آموزش، توانمندسازی، حمایت و پشتیبانی است. بنیاد کیان تلاش می‌کند تا با ظرفیت‌سازی و تسهیل دسترسی به منابع، در راستای توانمندسازی و انعکاس صدای مردم در بحران قدم بردارد.

bottom of page