top of page

تجهیزات مورد نیاز برای مراقبت از زخم در منزل

در شرایطی که وسایل پانسمان در دسترس نیست، آگاهی از روش‌های جایگزین و اقدامات اضطراری برای مراقبت از زخم‌ها ضروری است. این مطلب به توضیح روش‌های شستشو و پانسمان زخم با استفاده از مواد خانگی مانند آب و صابون می‌پردازد و نکاتی برای ضدعفونی وسایل مورد استفاده در زخم ارائه می‌دهد. این راهنمایی‌ها می‌توانند در مواقع اضطراری به بهبود وضعیت زخم کمک کنند.

bottom of page