top of page

آزار و تجاوز جنسی: 

مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی

این راهنما مراقبت‌های پزشکی اولیه برای قربانیان آزار و اذیت جنسی را توضیح می‌دهد. در این راهنما، علائم فیزیکی حمله، چه علائم رایج و چه علائم خطرناک، لیست شده و بر لزوم مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم شدید تأکید شده است. همچنین، در این سند در مورد استفاده از داروهای مسکن و آنتی‌بیوتیک، راهنمایی ارائه شده است. این راهنما به آسیب‌دیدگان توصیه می‌کند برای انجام آزمایش‌های لازم به پزشک مراجعه کرده و از حمایت روانشناختی بهره‌مند شوند. در انتها، این سند بر اهمیت دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به موقع و انجام غربالگری‌های روتین سرطان دهانه رحم تأکید می‌کند.

bottom of page