top of page

آزار جنسی و تجاوز: مراقبت روانی

این مطلب به بررسی آزار جنسی و تجاوز و عواقب روانی آن می‌پردازد. همچنین راهنمای مراقبت اولیه از فرد آسیب‌دیده و نکاتی برای حمایت از او ارائه می‌دهد. شنیدن نیازها و نگرانی‌های فرد، و جلوگیری از تأثیرات منفی بیشتر بر روحیه او از اهمیت بالایی در مراقبت از فرد آسیب دیده برخوردارند.

bottom of page