top of page

حمایت از فرد شکنجه شده

این مطلب راهنمایی برای حمایت از افرادی است که مورد شکنجه جسمی یا روحی قرار گرفته‌اند.

شکنجه شامل اعمال قدرت برای ایجاد درد یا رنج به منظور اخذ اعتراف، ایجاد ترس یا کسب اطلاعات است.

عوارض شکنجه می‌تواند شامل ترس، ناامیدی، بی‌خوابی، توهم و افکار خودکشی باشد.

حمایت از فرد شکنجه شده باید شامل موارد زیر باشد:

  • حمایت بی قید و شرط: به فرد نشان دهید که به او اهمیت می‌دهید و او را قضاوت نمی‌کنید.

  • تامین نیازهای اولیه: غذا، آب، سرپناه و مراقبت های پزشکی را فراهم کنید.

  • گوش دادن فعال: به حرف‌های فرد با دقت گوش دهید و به او اجازه دهید احساسات خود را بیان کند.

  • صبر: بهبودی از شکنجه زمان می‌برد. صبور باشید و به فرد زمان بدهید.

  • حفظ حریم خصوصی: در مورد تجربیات شکنجه فرد کنجکاو نباشید.

  • توجه به سلامت روان: اگر نگران سلامت روان فرد هستید، او را به یک متخصص واجد شرایط ارجاع دهید.

به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید و منابع زیادی برای کمک به شما و فرد آسیب دیده وجود دارد.

bottom of page